Chanův laserový projektor

Dovolil jsem si přeložit asi nejlepší návod na stavbu laserového projektoru od Japonského vývojáře Chana (http://elm-chan.org/?eport_e.html)? Překlad neni zrovna profi, ale myslim si že je na ůrovni, takže omluvte nějaké ty chybky :)

Začal jsem podle něj kontruovat, a řeknu vám, že je to docela mazec :-), takže doporučuju spíš těm zručnejším → nastal problém v součástkách :-) Některé se opravdu blbě shánějí. jerrydjkiki nějaké problémy vyřešil ? viz. příspěvky v komentářích.

Tak se do toho pusťte.


 • 1. říjen 2004
 • Aktualizace: 16. srpen 2006
Fotografie 1. X-Y Skenovací systém

Fotografie 1. X-Y Skenovací systém

Myslím si, že každý viděl laserové efekty, které se ukazují na diskotékách, nebo festivalech. Existují dvě kategorie laserů. Jeden používá ?laserový efekt?, ukazuje se létáním vzduchem k lidem a další ?obrazový efekt?, ukazuje grafiku pohybováním laseru. První je preferovaný a používanější než druhý. Účinek paprsku je velmi pěkný, takže laserové světelné show jsou využívány na mnoha místech. Skupina těchto laserů se nazývají Laserové projektory.

Tento projekt vyzývá k tomu, zkonstruovat laserový projektor na profesionální úrovni . Nejdůležitější komponenta užívaná pro laserové projektory je laserová jednotka. He-Ne laser byl používán v počátcích, mnohobarevné plynové lasery jsou aktuálně používaný v high end projektorech a lasery s pevnou fází jsou jedním ze zbrusu nových technologií, které se nedávno začali využívat. Nicméně laserová jednotka byla příliš drahá a odpad plynových He-Ne laserů byl nežádoucí, takže jsem si nemohl dovolit koupit laserovou jednotku. V první čtvrtině roku 2004, klesla cena laserů s pevnou fází, začali jej prodávat v Kyoritsu Denshi a po dlouhé době jsem mohl začít pracovat na tomto projektu. Uvnitř laserového projektoru

Obrázek 1. Optické schéma typického laserového projektoru

Obrázek 1. Optické schéma typického laserového projektoru

Základním využitím laserových projektorů je zábavní průmysl. High end laserové projektory jsou zhotoveny na zakázku a mají pouze požadované funkce a efekty. Obrázek 1. ukazuje schéma typického laserového projektoru. Tento laserový projektor nemá pouze X-Y snímací zařízení, takže umí generovat nejvíce efektů. Na projekt jsem si vybral jen X-Y snímací zařízení zaměřené k tomu, aby promítalo přesnou laserem kreslenou grafiku a animace.

Laser

Kdysi dávno byl pro laserovou techniku používán červený He-Ne laser, poté přišly bíle směsi ?laserových? plynů, které mohly generovat několik barev současně. Plynový laser má velmi nízkou efektivitu a je obtížné ho použít. Nové, kompaktní, s vysokou účinností a snadno použitelné jsou lasery s pevnou fází, jako polovodičové a DPSS. Zvýšením jeho výkonu se objevil na trhu laserového techniky. Nejpoužívanější barva laseru s pevnou fází je aktuálně červená a zelená. Až se zlepší výkon modrých laserů, zastaralé plynové lasery budou nahrazeny laserami s pevnou fází.

Zatemňování/Modulátor

Mechanismus zatemňování přerušuje zbytečný laserový paprsek. Většina plynových laserů požaduje tento mechanismus před výstupem laseru, protože neumějí výstupní výkon regulovat dostatečně rychle. Používaný mechanismus pro zatemňování je přerušovač přidělaný na galvanometru. Pro mnohabarevný systém na principu bílých plynů je používán optický modulátor, nazývaný PCOAM, který je užívaný pro ovládání každé barevné linky. Pro lasery a pevnou fází nejsou potřeba takové prvky, laser se přizpůsobuje přímo.

Směrový síť/Efektor

Směrová síť paprsku je mechanismus, který posouvá paprsek k určitému efektoru, který paprsek přeruší nějakým optickým filtrem. Aby se docílilo velké rychlosti a přesnosti přepínání, začali se používat galvanometry, krokové motory a solenoidy na pohybování s optikou. Optický filtr paprsek rozšíří, nebo rozptýlí. Často používané jsou mřížové disky. Paprsek projede skrz něj a ten ho ?rozstříkne?, tak se vytvoří pěkný abstraktní vzor.

X-Y scanner

Obrázek 2. X-Y Scanner

Obrázek 2. X-Y Scanner

X-Y scanner je nejvíce potřebná komponenta která může ovládat vektor paprsku dle přání. Obrázek 2. ukazuje princip X-Y scanneru. Dva scannery jsou namontované v, k sobě kolmém úhlu a laserový paprsek je odražený od zrcadélek, namontovaných na nich. Paprsek dopadne na zrcátko scanneru představující souřadnici X a je odražen na zrcátko představující souřadnicí Y, poté je zobrazen na promítacím místě. Směr paprsku může být ovlivňován kombinací úhlů zrcadélek. Skenovaný laser vytváří tunely, archy, nebo kreslí grafiku. Pro grafiku musí být skenování obzvláště rychlé a přesné, aby byl výsledek co nejlepší. Dnes jsou na to v drtivé většině používány galvanometry.

Ostatní komponenty

Součásti jiné než optika, jsou jednotky řízení scannerů, napájení laseru, chladící zařízení laseru, zobrazovací kontrolér/konzole a další. Laserový projektor se skládá s těchto součástí.

Konstrukce laserové jednotky

Fotografie 2. Teplotně kontrolovaná laserová jednotka

Fotografie 2. Teplotně kontrolovaná laserová jednotka

Zakoupil jsem laserovou jednotku, se zeleným laserem za 6,720 jen v Kyoritsu Denshi. Je to DPSS laserová jednotka ocejchovaná na 532nm/5mW(min). Proto se výkon může několikrát zvýšit, ale samozřejmě je to mimo záruku. Bez jakékoliv úpravy jsem naměřil 15mW, a s přenastavením trimmru na modulu, 20mW. Z toho vyplívá že by laser neměl být používán někým, kdo nemá ani tušení o bezpečnosti při práci s laserem. Zdá se že tento modul je nebezpečnější, než laserové ukazovátko . Každopádně tu nejsou jen kladné rysy. Pokud je laser déle používaný výstupní výkon klesá důvodem zahřívaní. Většina DPSS laserových jednotek má tepelnou stabilizaci. Tato laserová jednotka pro levná ukazovátka takovou funkci nemá, a tak jsem postavil jednotku s regulací teploty a externí modulací. Fotografie 2. ukazuje již sestrojenou laserovou jednotku se zeleným laserem.

Protože není vyžadovaná taková přesnost regulace teploty, postačí použít jednoduchou PI kontrolu. MCU čte odpor termistoru spojeného s laserovou jednotkou, přemění ho na teplotu a vyhodnotí se chyba mezi teplotou jednotky a nastavenou teplotou. Výstup laseru může být přizpůsobený externím vstupem modulace přes MCU a v případě přehřátí se laser vypne, a zabrání se tak jeho zničení.

Konstrukce galvo scannerů

Hledal jsem existující projekt na stavbu galvanometru s uzavřenou smyčkou, ale na celém webu jsem takový projekt nenašel. Jediné co jsem našel byl projekt, kde bylo snímací zařízení postaveno z reproduktorů, ale to je pomalé a velice nepřesné. Zdá se že zatím ještě nikdo nezkusil budovat galvanometr s uzavřenou smyčkou. Byl jsem nucený k tomu, začít od nuly. Musel jsem začít zkoušet konstruovat galvanometry s dostatečným výkonem. Věřím že tato stránka pomáhá těm, kteří chtějí začít podobný projekt.

Co je to Galvanometr ? Galvanometr je jedním z elektrických prostředků, pro zjištění velmi malých proudů, jeho schématická značka je (G). Galvanometr byl užívaný s připojeným zrcadlem a světelným zdrojem namísto jehly, k tomu, aby se zvětšila odchylka a aktuální galvanometry také tento princip používají. Mají velmi tenký rotor k tomu, aby se minimalizovala setrvačnost rotoru pro rychlý pohyb. Otočná cívka je nahrazena vysokým přísně masivním rotorem, jako magnet otočné a pohybující se železo a cívka kotvy je přesunutá do statoru, k tomu, aby se snížily tepelné emise. Tato struktura se spíše podobá ?Servo Motoru?, než galvanometru. Řízení uzavřenou smyčkou

Obrázek 3. Kroková odezva galva

Obrázek 3. Kroková odezva galva

Otevřená smyčka šachty galvanometru se koná s kroutícím ramenem, rotor se pohybuje k pozici, kde vyrovnává vygenerovanou kroutivou sílu rotoru mezi direktivním momentem kroutícího ramena. Toto je stejný princip, jako tradiční galvanometr. Muže být řízený jednostranně, rotor se pohybuje k pozici úměrné stávající cívce. Nicméně kontrolní šířka pásma otevřené smyčky galvanometru je omezená, protože rezonanční frekvence je určená setrvačností rotoru a tuhosti pružin.

V regulaci s uzavřenou regulační smyčkou, je pozice rotoru snímána polohovým snímačem, ten je ve srovnání se snímanou pozicí a pozicí rotoru řízený k tomu, aby sledoval aktuální pozici. Toto je také zvaný feedback control (kontrolér odezvy) nebo servo control (servo kontrolér). To může zrychlit rychlost a přesnost skenování ve srovnání s řízením v otevřené smyčce (obrázek 3.). Efektivita výkonu je také zlepšena, protože není žádná ztráta výkonu kvůli kroutícímu ramenu. Avšak regulace s uzavřenou smyčkou vyžaduje cenu polohového snímače, servo zesilovače a souvisejících věcí. V tomto projektu konstruuji galvanometr s uzavřenou smyčkou.

Detektor pozice

Obrázek 4. Kapacitní detektory pozice

Obrázek 4. Kapacitní detektory pozice

Polohový snímač je nejvýznamnější část pro uzavřenou smyčku, jsou různé druhy snímacích metod, jako optické (výhodné pro citlivá zařízení), magnetické (synchronní přenos) a vodivé (potenciometr). Já jsem vybral jednoduchou kapacitní metodu, která využívá princip, že když je střídavé napětí aplikováno na kondenzátor, tok proudu skrz kondenzátor je úměrný k hodnotě kapacitní reaktance. Jeho struktura je podobná ladícímu kondenzátoru použitého v rádiu. V praktickém návrhu, je jedna s elektrod uzemněna, protože to vhodně vyváží strukturu.

Ve schématu Obrázek 4a, je stejnosměrná složka (zobrazena šipkami), generovaná a otevře cestu proudu, jak je ukázáno na Obrázku 4b, opravená stejnosměrná složka bude schopná k tomu, aby byla detekována galvanometrem (G). Ve skutečnosti změna kapacitní reaktance je velmi malá a proto nebude možné, aby byla objevena stabilně, kvůli parazitní kapacitní reaktanci a žádné interferenci. Obrázek 4c ukazuje schématicky, prakticky užívaný návrh, dvě odlišující se elektrody a diody jsou spojené v navzájem nesouhlasné polaritě. Suma usměrněných proudů se stává rozdílem mezi nimi, hodně faktorů působí na přesnost, mohou být zrušeny a to se projeví na stabilitě. Na tomto obrázku, kde se elektroda pohybuje vlevo, pozitivní voltáží se bude objevovat Vo, a naopak. Polohový snímač zkonstruovaný v tomto projektu mění rozdílnou kapacitní reaktanci jen několik pF v plném rozsahu (90° mechanická odchylka), a tím by se mohla výstupu získat dostatečná změna napětí.

Zhotovení částí a sestrojení

Fotografie 3. Části galvanometru

Fotografie 3. Části galvanometru

Fotografie 3 ukazuje hlavní části galvanometru, k tomu aby mohl být sestrojen. Zde je popis každé z nich:

 1. Základní rám. Destička ze skleněno-epoxidové pryskyřice seříznutá v řádné velikosti, dvě základní destičky jsou na koncích spojená bloky s otvorem pro rotor
 2. Statorové vinutí. Z UEW (uretanem smaltovaný drát) o průměru 0,3 mm, 60× obtočte kolem formy
 3. Kuličková ložiska. Tyto jsou z části modelové soupravy MINI-4WD (OD=5 mm, ID=2 mm, L=2,5mm)
 4. Magnetický otočný rotor. Masivní rotor musí být velmi pevný, nesmí se vyskytnout žádný škodlivý jev, jako jsou vibrace. Uhlíkovo ocelovou hřídel jsem získal z odpadu motorku (D=2 mm, L=45 mm), a magnety z neodymia jsou získané z harddisku. Magnety jsou odřízlé, spojené s hřídelkou a zformované na brusce chlazené vodou.
 5. Pohybující se elektroda pro detektor pozice. Do motýlka zformovaná elektroda je vytvořena na destičce z skleněno-epoxidové pryskyřice (PCB, D=8 mm, t=0,2 mm). Rozsah pracovního úhlu je 90° na, do motýlka zformované elektrodě a 180° v půlkruhu. Na galvo scanner postačí 90°.
 6. Elektroda statoru pro detektor pozice. Stejný materiál, jako elektroda, ale rozdělená na čtyři čtvrtiny.
Fotografie 4. Detailní záběry

Fotografie 4. Detailní záběry

Fotografie 4. zobrazuje detailní záběry na stavbu galvanometru, schéma je k dispozici v technických poznámkách.

 1. Sestrojení galvanometru. Dva statory jsou umístěny a zafixovány na protějších okrajích magnetického rotoru. Nemohl jsem udělat přesné jádro statoru, takže jsem udělal strukturu bez jádra, abych se vyhnul zbytečnému odporu kroutivé síly. Z toho vyplívá, že kroutivá síla je konstantně velmi malá, 2,5 mN-m/A
 2. Strana statoru detektoru pozice. Drát na pružiny (fosfor bronz, 0,4 mm dia) stlačuje pohybující se elektrodu, ke které se tím přivádí zem, a zároveň se tím odstraňuje chvění. Kontaktní uzel musí být na středu hřídele, k tomu, aby se minimalizovalo tření, které by způsobilo hysterézní chybu. Trocha kontaktního oleje zvyšuje vedení a stabilitu.
 3. Strana rotoru detektoru pozice. Rotor detektoru pozice je spojen vzadu elektrody s hřídelí vodivou barvou. Prostor mezi rotorem a statorem by měl být co nejmenší a co nejpřesnější, jinak bude linearita a citlivost horší.
 4. Výstupek se zrcátkem. Nařezané zrcátko je připevněné na ?sponce? zhotovené z hliníku (D=5 mm)

Konstrukce servo zesilovače

Jak servo pracuje ?

Obrázek 5. Zjednodušené operační schéma serva

Obrázek 5. Zjednodušené operační schéma serva

Obrázek 5. zobrazuje blokové schéma servo zesilovače pro tento projekt. V určování polohy servo systému, je zpožďovací posloupnost v řízeném objektu moc velká a servo tak nemůže být řízené stabilně, jestliže zde není žádná kompenzace fáze vhodná pro servo systém. Kontrolní metoda pro galvanometr s uzavřenou smyčkou je detektor pozice, co se týče detektoru ? kompenzace zpoždění rychlosti proudu a rychlostně výhodné místo, jsou udělány samostatně. I kontrola je opomenuta, protože by mohla ovlivnit stabilitu serva. V tomto systému není skoro žádné tření, ani statický točivý moment, proto zde není žádný problém s umísťováním pozice, i bez kontroly.

obrázek

Obrázek 6. Výstup detektoru pozice a pozice rotoru

Elektroda statoru polohového snímače je rozdělená na čtyři čtvrtiny a pracuje v rozsahu úhlů ?45°, jak je ukázáno v Obrázku 6. Systém serva se uzavírá v modré části, kde je zaměření bodu kroutivé síly rotoru a detektoru pozice ve vhodné pozici pro řádnou servo operaci. V šedé oblasti, kde je nesprávná pozice, se použije síla snímacího zařízení u kontroléru pozice a rotor se z vrátí zpět na střed. Normální pracovní rozsah je nastavený na ?20° (?40° optické odchylky), a to je pro galvo scanner dostačující.

Konstrukce obvodů

Zde je sestrojený zesilovač pro servo a schéma zapojení. Je to obyčejný, jednoduchý operační zesilovač, není na tom nic složitého. Nicméně je to i malý operační zesilovač, ale i malý signální zesilovač. Musíte dávat pozor na neúmyslné propojení, jinak se to projeví jako kmitání, zkroucení či nestabilita a zisk servopohonu bude velice omezený. Detektor pozice bude trochu ovlivněný výkonovým zesilovačem, ale výhoda je, že se na galvanometru bude pohybovat, jako další galvanometr.

Zesilovač serva potřebuje dvojitou zásobu napětí ?20 V. To je generováno jednoduchým DC-DC měničem, poháněným z jednoho +12 V DC zdroje. Nemusí se regulovat a tradiční transformátorovo-kondenzátorový můstek bude také pracovat dobře. Toto je tvar signálu, který je přenosovou funkcí servo zesilovače. Musí to být proud, nicméně se ovládá i výstupní napětí kvůli odporu indukčního vinutí. Napájecí napětí by mělo být tak velké, jak jen je to možné, aby se minimalizoval tento účinek. Nalezený je i krátkodobý pokles napětí ve vysokém výstupním proudu. Je to způsobeno proudovým omezením LM675, vysoký výkonný operační zesilovač, jako LM12, by mohl být lepší než LM675. Takový silný operační zesilovač, ale může spálit cívku galvanometru s větším břemenem, nebo s větším kmitáním, takže by na galvanometru byla dobrá tepelná pojistka. Konstrukce kontroléru

Obrázek 7. Bloková schéma kontroléru

Obrázek 7. Bloková schéma kontroléru

Laserový kontrolér musí generovat dva vektorové signály (analogový ?1 V) pro galvanometry a blikací signál (TTL) pro přizpůsobování laseru. Tyto signály mohou být vygenerovány mikrořadičem, nebo jednoduchým digitálně analogovým adaptérem připojeným přes paralelní port PC. V tomto projektu jsem navrhl a postavil kontrolér, aby se co nejméně zmenšila velikost. Obrázek 8. zobrazuje blokové schéma kontroléru, a schéma zapojení je v technických poznámkách. Kontrolér generuje vektorová data. Myslím si, že nebude potřeba vysvětlovat každou funkci kontroléru, a jeho mikroprogramové vybavení, protože musíte mít určité znalosti, aby jste navrhly kontrolní displej, jestli se chystáte konstruovat galvanometry.

Nástroj na vytváření grafiky

Protože grafická data použitá v laserovém projektoru jsou vektorová, a ne rastrová, všeobecné grafické nástroje nemohou být využívány na vytvoření grafiky. Na to je potřeba nějaký program, pracující s vektorovou grafikou. Existují nástroje přímo pro laserové projektory, ale ty jsou příliš drahé, takže jsem vyvinul jednoduchý program. Generuje soubory ve formátu CSV, protože přemýšlím, že ho využiji i jinak . Je to freeware a je k dispozici v technických poznámkách. Skript, který konvertuje ILD do CSV je obsažený také. obrázek

Výsledky

Zkonstruovaný laserový projektor

Každá komponenta je namontovaná na desce z hliníku o rozměrech 240×150×5 mm

obrázek

Laserový projektor pracuje i na baterie, a můžete ho tak snadno složit do podobného obalu.

Nastavování

image017

Pokud použijete obdelníkovou vlnu pro osu Y a bude porušená v ose X, Přenosová funkce osy Y bude takováto. Znamená to menší kompenzaci fáze

image018

Minimalizujte to nastavováním trimmru pro nízkou frekvenci. Malá levá výchylka může být odstraněna trimmrem pro vysoký kmitočet.

image019

Osa Y je dokonale přizpůsobená. Teď budete schopní najít mírnou nesouměrnost mezi okrajemi, způsobující LM675

image020

Nastavte osu X stejným způsobem. Pro tyto testy je šířka impulsu 8 ms.

image021

ILDA 12K@20°

Toto je magická kostka?, ILDA tester. Pro více informací je v technických poznámkách odkaz.

image022

ILDA 30K@8°

Můj scanner nemohl dosáhnout standartu ILDA 30K. Kdo toho dosáhne jako první ??? 

image023

ILDA 18K@8°

Zdá se, že limit mého scanneru je ILDA 18K, a to dostatečný výkon na domácí výrobu.

Různá laserová grafika

image024

Dopis na náměstí 51fps

image025

Appi ? 28fps

image026

Kočka Giko na stěně ve vzdálenosti 60 m. Je vidět I na mraku!

image027

Yuki Kotonomiya ? 12fps

image028

Olejová mlha zlepšuje viditelnost paprsku, ale zmenšuje výkon laseru.

image029

Vzorové animace z International Laser Production frasamp.avi

Promítaný 3D objekt. crown.avi

Technické poznámky

Aktualizace 12. únor 2006

Specifikace (ver.2)

 • Kontrolér
 • MCU: ATmega64 (Atmel)
 • Paměť dat: MMC/SD
 • LCD, X-Y výstup, Modulační výstup
 • X-Y Scanner
 • Rychlost: ILDA 18K @8°, ILDA 12K @20°
 • Pracovní úhel: 80° (optický)
 • Velikost zrcátek: 5×8 mm
 • Laserová jednotka
 • Vlnová délka: 532 nm (zelená)
 • Výstupní výkon: 20 mW
 • Vstup modulace: TTL
 • Napájení
 • Kontrolér/laser: 5 V/1.5 A
 • X-Y Scanner: ?20 V/1 A
 • Odběr
 • Při nečinnosti: 7 W
 • Při práci: 22 W (ILDA 18K @8°)
 • Rozměry 240×150×40 mm ŠxVxH
 • Váha 1.0 kg

Základní informace

Zpřátelené projekty

««« Předchozí text: Druhy laserů Následující text: Videa z Youtube »»»

H@Lu$k@ | 19. 2. 2008 Út 09.18 | DIY, Pokročilý, Laser efekty | trvalý odkaz | tisk | 28629x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Docela mazec
Charlie mejl 11. 2. 2008 Po 08.51

Tak tohle je docela mazec, nkdy sem nevedel, ze tohle jde udelat, a relativne jednoduse?

reaguj[2] Dík
Chuck 1. 1. 2009 Čt 17.14

Ahoja:)

Dík za ten překlad..Jsou mraky lidí co si kvuli neumění aj nemůžou dopřát takový návod..

Btw už někdo z vás rozjel ty galva tak aniž by šíleně kmitaly? ;-)

reaguj[3] Super...
Gogo mejl 21. 1. 2009 St 00.21

Premyslim ze se vyhnu konstrukci galv a zkusim pouzit velke ampemetry co mam doma?je to hotova presna kontrukce jen vymenim rucku za zrcatko? Tak uvidime?

reaguj[4] stavba je jednoduchá???
jerrydjkiki mejl 27. 1. 2009 Út 12.23

Ano,je,pokud jsou k dispozici elektrosoučástky.Bohužel všechny v tomto zapojení sehnat nelze.Tak například IO EXO3?16M je programovatelný oscilátor,který není v nabídce žádného prodejce el.součástek u nás.Dá se maximálně sehnat přes zahraniční distribuci za velké peníze. :-(Jediným řešením je oscilátor s frekvencí 8MHz(dá se sehnat u GM Electronic),který sice není tak levný,jako EXO3,ale jiné řešení není.Známý se ptal,jestli nelze nahradit obvodem NE555,ale bohužel,ten zvládá kmitočty jen do 500kHz,což by se mohlo projevit na nepřesnosti vykreslování obrazce.Dále ovládání se mi zdá poněkud složité a každý nemá možnost pracovat s procesory.Možnost jednoduššího ovládání je přes pc,nebo ntb přes LPT,k čemuž stačí dva převodníky DAC0832.Schémata jsem převzal z projektu POPELSCAN LASER.Pouze netuším,jak potom provádět střih přebytečného paprsku.Kdo by měl radu,prosím,pište zkušenosti v komentářích

reaguj[5]
H@Lu$k@ mejl web 2. 3. 2009 Po 17.23

[4] jerrydjkiki: Já jsem podle tohohle návodu dodělal jenom ty galva no. Potom, co jsem si začal dělat v OrCADu DPS, tak jsem taky zjistil, že tam je hafo v ČR nesehnatelných součástek, a dovoz by se fakt v tomhe případě dost prodražil. Ale zase když si porovnáte cenu kompletního výrobku takovýchto kvalit, tak se to pořád dost vyplatí. Na předělání schémat si fakt netroufnu, takže pokud by si nějaký zkušenějši elektronik věděl rady, tak ať se třeba ozve :-)

reaguj[6] Částečně postaveno,ale...!
jerrydjkiki mejl 5. 3. 2009 Čt 20.13

H@Lu$k@ Zdravím příznivce laserových paprsků ;-) Podařilo se mi postavit zesilovače galvomotorů.Vše funguje.Poměnil jsem pouze součástky: Původní výkonový OZ LM675 jsem zaměnil za TDA2030-funguje stejně a má i stejně zapojené vývody.Je podstatně levnější,LM675 mají u GM electronic za asi 190kč a TDA2030 tam mají za myslím 8,nebo 14kč,teď netuším. Dále oscilátor EXO3?16 jsem obměnil obvodem SG531P,což je oscilátor 8MHz,u GM stojí 85 kč,pouze je nutno upravit DPS okolo tohoto obvodu. Dále OZ NJM4580 jdou i zaměnit za NE5532,ale NJM se dá dobře sehnat,vývody mají oba stejné. _______________________________________________ Galva jsou sice také postavené,ale problém je v tom,že autor článku neudal,jak natočit póly magnetů na hřídeli,vůči ?motýlu? v detektoru pozice.Už si s tím hraju asi dva týdny a né a né se to podařit. :-( Ono se to sice chvěje,ale při nějaké větší výchylce se magnet přetočí do pozice,která nereaguje na povely ze zesilovače.Ach jo? :-( Diody v detektoru pozice postačí obyčejné 1N4148,jsou dostatečně rychlé.Jako hřídel jsem použil nerezovou špici z kola :-D.Magnety se dají pořídit u fy NEOMAG za cenu asi 22kč,ale je nutno jich objednat víc,protože si účtují velké prachy za to,že cena zásilky se pohybují pod 200 kč.Objednal jsem si jich 10ks.Ložiska se dají pořídit u fy KORBEL,v ceně asi 40kč za kus. ________________________________________________ co se týká ovládání zesilovaču galv,postavil jsem toto: http://images.google.nl/imgres??

To první schéma stačí,zesilovač s tda230 na těchto stránkách jsem vynechal,použil jsem pouze převodník s DAC0832,který mají u GM za asi 65kč za kus. _______________________________­_____________________ Program,který s tímto komunikuje přes LTP port je přímo na stránkách laserového projektoru Elm-Chana.Funguje bez jakéhokoliv nastavování.

Už bych to chtěl mít hotové :-( Pomůže mi někdo? P L S :-D

reaguj[7]
15foot mejl 6. 3. 2009 Pá 11.43

zdravim tiez vsetkych? jerrydjkiki dik za vsetky tieto info fakt si ma potesil tuto stranku som objavil iba teraz pred par dnami ako sa mi dostal do ruk 120mW cerveny laser a zrkadla na motorcekoch co sa tocia dokola ma prestali bavit po 10minutach :) Rad by som ti s tym pomohol ale neviem kde by sme sa stretavali :D asi to budem musiet zvladnut sam? ;)

reaguj[8]
jerrydjkiki mejl 8. 3. 2009 Ne 21.25

Ahojte lasermani. Tak se mi podařilo nastavit ty galva.Problém s natočením pozice polu magnetu oproti motýlkovi se podařilo,ale je to o hubu a vyžaduje to notnou dávku trpělivosti.Chtěl bych upozornit,že výkonový OZ LM675 (TDA2030) je nutno dát na pořádné chladiče,jelikož dost topí,nedá se na tom udržet ruka.Doporučuji žebrovaný chladič o rozměrech minimálně aspoň 15×15cm a na výšku žeber alespoň 3cm.Už se mi podařilo dokonce odpravit jeden TDA2030.Má přítelkyně si to dává sobě za vinu,jelikož jsem ji zavolal,aby si zkusila dotknout se vibrující se hřídelky.V tom lupnul OZ a zakouřilo se z něj.Chudák se rozbrečela.Chyba byla ale v přehřátí :-) Takže teď se pustím do jednotky laseru a modulátoru.Ahojte

reaguj[9]
Informan 19. 3. 2009 Čt 14.59

Zdravim? Mam otazku na tuto schemu: http://staff.elka.pw.edu.pl/?n/index.html

Po pripojeni na port a nasledne na program, ide to plynule? Ci to nahodou neni moc pomale (tie galva) a sekany obraz?

Dik.

reaguj[10]
blackout.sk mejl web 20. 4. 2009 Po 14.33

4 jerry: ide to lepsie ako tie co mas odo mna? :)

reaguj[11]
jerrydjkiki mejl 27. 4. 2009 Po 08.08

Pro Blackout.sk Ahoj.No nakonec na galva vlastní výroby jsem se vykašlal,jsou s tím problémy.Zesilovače sice jdou perfektně,jenže k čemu mi budou:-)Ty,co mám od tebe jsou super a pomalu z nich vyrábím RGB.Problém je ale v převodníku.Chtěl bych laser ovládat z notebooku,ale ten nemá LPT port.Pokoušel jsem to zapojit s redukcí USB-LPT,kterou jsem si kvůli tomu pořídil a výsledek je nulový,protože ovládače k redukci nevytvoří virtuální LPT port v systému.Nezbývá,než si pořídit USB-ILDA převodník,který jsi nabízel:-DChtěl jsem ho vyrobit sám,ale schémata k němu nikde na webu neseženu a určitě bych sám nedokázal ani naprogramiovat procesor,který tento převodník obsahuje.:-(

reaguj[12] usb ilda
blackout.sk mejl web 11. 5. 2009 Po 10.49

som rad ze si spokojny s galvami, niektore veci je lepsie kupit origo ak su za dobru cenu :)

ver tomu ze koli jednemu kusu sa ti ILDU neoplati vyrabat tu je final http://www.blackout.sk/?/usbilda.jpg

reaguj[13] JDU DO TOHO
Ufo web 3. 2. 2010 St 12.52

Pan z Ufonetu se uz nemuze koukat na neuspechy a pousti se prace :o)

reaguj[14]
Rob 4. 5. 2010 Út 11.42

ponekud slabej laser :) 20mW max ? :D ja mam 200mW a staci akorad stahnout a dal sem za nej 3 stovky za takovej obyc davat tady 7 papiru to by me fakt mohlo :DD jinak ty krokovky jsou udelat jednoduseja :)

reaguj[15]
H@Lu$k@ 9. 5. 2010 Ne 15.49

[14] Rob: Ten článek je z roku 2004 :) Asi proto bude taková cena :) Jinak můžu se zeptat, kde se dá koupit 200 mW za 300 ? Jedinej co jsem viděl za tuhle cenu, tak byl na Aukru, ale jeho reálnej výkon je asi 30 mW :D

reaguj[16]
Rob 9. 5. 2010 Ne 19.37

staci se podivat kde se da takovej laser sehnat :D tady obyc 30mW laser mas aji v ukazovatku se mrkni na web :)

reaguj[17]
Rob 9. 5. 2010 Ne 19.40

http://eshop.soh.cz/?ektor-160-mw :-) :-) jenom blazen by za to dal 7 papiru :)

reaguj[18]
H@Lu$k@ 30. 5. 2010 Ne 17.09

[17] Rob: O to mi nejde, spíš by sem chtěl koupit 200 mW za 300 ? zdá se mi to jako blbost, ale jestli to někde maj, tak odkaz sem ;)

reaguj[19]
dzodz0 1. 6. 2010 Út 14.32

200mW za 300? mozno tak dolarov alebo euro =) este teda aby ten vykon 200mW bol garantovany nie ze to clovek zapne a bude to mat 60 =\

reaguj[20]
H@Lu$k@ 16. 6. 2010 St 21.08

[19] dzodz0: Přesně tak. Za 300Kč se prodává 50mW. Pokud někdo najde 200mW tak jich koupim 20 :D

reaguj[21]
fibko 6. 3. 2011 Ne 14.33

Zdravim tak ja som skusal vyrobit tiez ten chanov projektor a vysledok je asi takyto aj ked je tam par uprav, kapacitne snomace sa mi velmi neosvedcili :-)

http://www.youtube.com/watch??

reaguj[22] zesilovač pro SS
Ondra mejl 4. 11. 2011 Pá 18.10

Zdravím, sice to je logický možníé ale zeptám se: Vydřží zesilvoač, když ho budu mít konstantně na stejnosměrném signálu ??? Mám udělaný tda2030. Mám na něm udělat nějaké upravy ?? Vstupní vazební kondenzátor mám pryč.

reaguj[23] http://www.faydress.com/Jewelry.html
cheap bridesmaid dresses mejl web 17. 10. 2012 St 03.46

Howdy, awesome website. I adore your theme. I just completed college and want to start my own blog site. Thanks for the awesome post!

reaguj[24] Ugg Boots
Ugg Boots mejl web 27. 11. 2012 Út 05.00

Wonder, UGG Boots on Sale is a popular trend these years, every fashion women will not refuse to own some new Bling Ugg Boot. As the Christmas day coming, every one will dream for a beautiful dress and Discount UGG Outlet to light their dress. http://www.blinguggboot.com
In order to carry out dream, most of people buy Fashion Ugg Boots, where they can get Ugg Boots Clearance, Womens Classic Short Exotic with high quality and free shipping, then exotic ugg boots can deliver to their home directly. http://www.exoticuggboots.com

reaguj[25] Ugg Boots, hair clips, fendi sale
Ugg Boots mejl web 27. 11. 2012 Út 05.04

Christmas comes,Cheap Ugg Boots is designed to resist cold, damp conditions, so your dear feet will be quite warm and cosy in Ugg Boots. It can be easily matched with your any attire to greatly enhance your charm.Go ugg sale online shop find warm uggg sale. http://www.gouggsale.com Design Fashion Hair Clips Beautiful Hairpin Online, Chanel Hair Clip, LV Hairpin, Hairclipsale Offering luxurious quality 100% Hair clip in hair extensions at an unbeatable price. http://www.hairclipsale.com Fendi Bags Online High Quality Handags Sale, Fashion bags fendi, Fendi Scarvers, Fendi High Heel Shoes, borsa fendi And Wallets. USA, UK, Canada, Europe, Australia ? Fast Worldwide Delivery. http://www.fendi-sale.com

reaguj[26] Fendi vendita, Christian Louboutin
Fendi vendita mejl web 27. 11. 2012 Út 06.53

Fendi vendita borse sono come non avete mai dimenticato quando lo ha visto,Economici Designer vendita Fendi , Tutto ordine sono Brand New Bag con polvere e scatola originale, spedizione gratuita, carta di credito Accetta! http://www.fendivendita.com Christian Louboutin pas cher boutique.Nous avons un grand choix de chaussures de marque de prestige comme Christian Louboutin ? bas prix! Pour les femmes, ces bottes Christian Louboutin Cuisse Haute rendre plus charmant et confident.Christian Louboutin Shoes On Sale, notre boutique Christian Louboutin peut offrir les meilleurs produits qui répondent parfaitement votre satisfaction! Livraison gratuite! Dédouanement! http://www.discountedlouboutinshoes.com

reaguj[27] http://www.kreplicawatches.net/Seiko-Classic.html
Seiko Classic mejl web 19. 1. 2013 So 14.56

Woody Allen~ Life is divided into the horrible and the miserable.

reaguj[28] http://www.kreplicawatches.net/Vacheron-Constantin-Geneve.html
Vacheron Constantin Geneve mejl web 19. 1. 2013 So 14.57

Samp. No, sir, I do not bite my thumb at you, sir; but I bite my

reaguj[29] modrý laser 1W
Jirka mejl 23. 12. 2013 Po 18.50

Co takhle použít 1W modrý laser. Na ebay jsem před měsícem koupil diodu: http://www.ebay.com/?111116253336??

a k ní modul s optikou: http://www.ebay.com/?111093156279??

celé mě to vyšlo asi na 1300 a výsledkem je modrý laser o výkonu 1W. Je to fakt síla, paprsek je viditelný i bez mlhy a propaluje díry do plastu. Jen se chci zeptat zda by to bylo bezpečné použít ho pro konstrukci tohoto projektoru. Svítil bych kolmo vzhůru a obrázky by se promítaly do vzduchu :)

reaguj[30]
Jirka mejl 24. 12. 2013 Út 14.19

[18] H@Lu$k@: kup si pouzitou DVD vypalovačku a z ni mas laser 200 ? 300 mw. Stačí diodu z vypalovačky vložit do modulu s optikou.

reaguj[31] http://www.coachoutletstorenio.com/
Coach Outlet Online mejl web 7. 1. 2014 Út 04.23
Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.

 

TOPlist